MÀN NGĂN KHÓI

Tiếng Việt Tiếng Anh
MÀN NGĂN KHÓI SC02
MÀN NGĂN KHÓI SC02

Rèm khói cố định SC2 có thể được sản xuất phù hợp với bất kỳ hình dạng hoặc kích thước nào và được sử dụng rộng rãi trong các nhà chứa máy bay và nhà kho, nơi mà rào cản có thể cố định ở vị trí.

 

  • Định mức hiệt độ ở 600 ° C trong 120 phút đến BSEN12101-1
  • Chiều rộng không giới hạn và chiều cao lên đến 10m
  • Exova Warrington - Giấy chứng nhận của Certifire
  • Chứng chỉ Châu Âu về Hiệu suất liên tục - Dấu CE

MÀN NGĂN KHÓI

► Định mức hiệt độ ở 600 ° C trong 120 phút đến BSEN12101-1

► Chiều rộng không giới hạn và chiều cao lên đến 10m

► Exova Warrington - Giấy chứng nhận của Certifire

► Chứng chỉ Châu Âu về Hiệu suất liên tục - Dấu CE

SMOKE CURTAINS - SC180 ®
SMOKE CURTAINS - SC180 ®

Màn chống khói hiệu suất cao của chúng tôi. Rèm khói BLE Smoke & Fire SC180® bảo vệ các tòa nhà cao cấp trên khắp thế giới.

Để sử dụng trong các ứng dụng yêu cầu tính toàn vẹn của lửa lên đến 180 phút.

Đã được kiểm tra và phê duyệt bởi Underwriters Laboratories LLC theo Tiêu chuẩn.

  • UL1784: Kiểm tra rò rỉ không khí của các cụm cửa và các biện pháp bảo vệ mở cửa khác.
  • UL864: Thiết bị Điều khiển và Phụ kiện cho Hệ thống Báo cháy.
  • UL723: Thử nghiệm đối với đặc tính cháy bề mặt của vật liệu xây dựng.

MÀN NGĂN KHÓI

► Định mức hiệt độ ở 600 ° C trong 120 phút đến BSEN12101-1

► Chiều rộng không giới hạn và chiều cao lên đến 10m

► Exova Warrington - Giấy chứng nhận của Certifire

► Chứng chỉ Châu Âu về Hiệu suất liên tục - Dấu CE

Zalo
Hotline