MÀN NGĂN CHÁY GÓC VUÔNG

Tiếng Việt Tiếng Anh
MÀN NGĂN CHÁY VUÔNG GÓC
MÀN NGĂN CHÁY VUÔNG GÓC

Được phát triển cho các ứng dụng không có cột hoặc trụ kết cấu để phù hợp với các thanh dẫn bên ở các góc. Rèm chống cháy BLE Smoke & Fire AC180® Accordion là rèm chống cháy gấp dọc có thể được sử dụng xung quanh các hành lang, thang cuốn và cầu thang mà thông thường sẽ được ẩn trong trần nhà cho đến khi được triển khai. Một giải pháp lý tưởng cho các tòa nhà có không gian mở rộng.

  • Đạt tới 1000oC trong tối đa 240 phút và 60 phút  bức xạ đối với Tiêu chuẩn UL10D.
  • Hệ thống điều khiển được phê duyệt theo Tiêu chuẩn UL864.
  • Được phê duyệt cho chiều rộng lên đến 45m x 5m.
  • Các góc góc có thể thay đổi để tạo thành các hình không phải là hình chữ nhật.

MÀN NGĂN CHÁY GÓC VUÔNG

► Đạt tới 1000oC trong tối đa 240 phút và 60 phút  bức xạ đối với Tiêu chuẩn UL10D.

► Hệ thống điều khiển được phê duyệt theo Tiêu chuẩn UL864.

►Được phê duyệt cho chiều rộng lên đến 45m x 5m.

► Các góc góc có thể thay đổi để tạo thành các hình không phải là hình chữ nhật.

MÀN NGĂN CHÁY NGANG HC01
MÀN NGĂN CHÁY NGANG HC01

Trong các tòa nhà nhiều tầng, việc ngăn lửa và khói xâm nhập qua cầu thang và khoảng trống thông tầng lên các tầng trên có thể là một thách thức và có thể dẫn đến việc thiết kế bị xâm phạm để đáp ứng các quy định về phòng cháy. Để đáp lại BLE đã đi tiên phong trong việc phát triển rèm chống cháy ngang.

  • Định mức nhiệt độ  ở 1000 ° C trong thời gian lên đến 180 phút theo tiêu chuẩn BS EN 1634-1
  •  Kích thước tối đa WxH=  6.000x6.000
  • Vải sợi thủy tinh dệt với thép không gỉ gia cố.

MÀN NGĂN CHÁY GÓC VUÔNG

► Đạt tới 1000oC trong tối đa 240 phút và 60 phút  bức xạ đối với Tiêu chuẩn UL10D.

► Hệ thống điều khiển được phê duyệt theo Tiêu chuẩn UL864.

►Được phê duyệt cho chiều rộng lên đến 45m x 5m.

► Các góc góc có thể thay đổi để tạo thành các hình không phải là hình chữ nhật.

Zalo
Hotline