MÀN NGĂN CHÁY FC2

Tiếng Việt Tiếng Anh
MÀN NGĂN CHÁY FC02
MÀN NGĂN CHÁY FC02

Màn chống cháy có hiệu suất cao nhất trong dòng sản phẩm BLE. Vải là một sợi thủy tinh dệt với dây thép không gỉ gia cố đảm bảo nó có thể chịu được những vụ hỏa hoạn nghiêm trọng nhất.

  • BS EN 1634-1 và BS476 Phần 22: Đạt tới 1000oC trong tối đa 240 phút và 60 phút  bức xạ
  • Exova Warrington - Giấy chứng nhận của Certifire.
  • Chiều rộng không giới hạn và chiều cao tối đa 8.000mm.

 

MÀN NGĂN CHÁY FC2

► BS EN 1634-1 và BS476 Phần 22: Đạt tới 1000oC trong tối đa 240 phút và 60 phút  bức xạ 

► BS EN 1634 - Phần 1: Thử nghiệm khả năng chống cháy cửa đi, cửa sổ và cửa cuốn.

► BS EN 1634 - Phần 3: Thử nghiệm kiểm soát khói cho các  đi cửa sổ và cửa cuốn.

► Exova Warrington - Giấy chứng nhận của Certifire.

► Chiều rộng không giới hạn và chiều cao tối đa 8.000mm.

MÀN NGĂN CHÁY & NGĂN KHÓI FC02
MÀN NGĂN CHÁY & NGĂN KHÓI FC02

Màn ngăn cháy &ngăn khói BLE FC2-S có niêm phong chống khói cung cấp khả năng chống cháy lên đến 4 giờ theo Tiêu chuẩn của Anh và Châu Âu.

Smoke Seals là bàn chải hút khí nằm trong hộp đựng đầu và thanh dẫn bên để giảm rò rỉ khói dưới 3 mét khối mỗi giờ trên mét khối ở áp suất 25Pa.

FC2-S được kiểm tra và chấp thuận theo các tiêu chuẩn của Anh và Châu Âu:

BS EN 1634 - Phần 1: Thử nghiệm khả năng chống cháy đối với các cụm cửa ra vào và cửa cuốn cũng như cửa sổ có thể mở được.
BS EN 1634 - Phần 3: Thử nghiệm kiểm soát khói cho các cụm cửa và cửa cuốn.

MÀN NGĂN CHÁY FC2

► BS EN 1634-1 và BS476 Phần 22: Đạt tới 1000oC trong tối đa 240 phút và 60 phút  bức xạ 

► BS EN 1634 - Phần 1: Thử nghiệm khả năng chống cháy cửa đi, cửa sổ và cửa cuốn.

► BS EN 1634 - Phần 3: Thử nghiệm kiểm soát khói cho các  đi cửa sổ và cửa cuốn.

► Exova Warrington - Giấy chứng nhận của Certifire.

► Chiều rộng không giới hạn và chiều cao tối đa 8.000mm.

Zalo
Hotline